Contact|

Ervaringsleren
met paarden

Inleiding

23 NOV 2017 | BUSSUM

SUCCESVOL DOELGERICHT GEDRAG; WIE LEERT VAN WIE?

Hoe komt het dat de inzet van dieren, specifiek van paarden, zo’n impact heeft en zo krachtig kan werken? Hoewel wetenschappelijk onderzoek op dit gebied nog in de kinderschoenen staat, zijn er veel aanwijzingen dat de interactie tussen mens en paard een blijvende verandering tot stand kan brengen. 
Dit congres gaat over hoe kinderen en jongeren die vastgelopen of zelfs uit het schoolsysteem verdwenen zijn weer met nieuwe motivatie aan de slag gaan na ervaringsleren met hulp van paarden.

Ervarend leren met behulp van paarden is het creëren van een methodisch opgezette leersituatie, waarin mensen concrete en intense ervaringen opdoen. Reflectie over deze ervaringen leidt tot verandering in cognitie en gedrag op meerdere leefgebieden.

Kinderen en jongeren met faalangst, weinig zelfvertrouwen, een angststoornis, een verstoorde hechting, ASS of kinderen die ontregelend gedrag vertonen en niet meer kunnen voldoen aan de eisen van de omgeving lopen het risico uit de boot te vallen. Schooluitval is onder deze kwetsbare groep geen uitzondering. Interventies met behulp van paarden bieden in veel gevallen een positief resultaat. Ze versterken zelfvertrouwen, veerkracht en executieve functies.

Inspirerende en deskundige sprekers brengen u op de hoogte van wat werkt in het ervaringsleren met paarden, de onderliggende oorzaken van schooluitval en hoe dit kan worden voorkomen, good practices, de voorwaarden voor professionalisering van het werkveld en het belang van een goede organisatie van de ketensamenwerking. U gaat naar huis met de wetenschap dat de verbinding tussen mens en dier kan leiden tot positieve veranderingen en u kunt in uw eigen werkveld verder met de kennis die u heeft opgedaan.

Het congres staat onder leiding van Marie-José Enders, zij is verbonden aan de Open Universiteit in Heerlen als hoogleraar Antrozoölogie, een nieuw vakgebied dat kijkt naar interacties tussen mens en dier. Naast het plenaire deel biedt het congres verschillende deelsessies aan waar u uit kunt kiezen.