Contact|

Ervaringsleren
met paarden

Programma

23 NOV 2017 | BUSSUM

 

09:00 Registratie en Ontvangst

U ontvangt van ons een naambadge en congrestas met schrijfmateriaal. De koffie staat voor u klaar!

 

 

10:00 Opening door de dagvoorzitter

Prof. dr. Marie-José Enders-Slegers, Bijzonder hoogleraar in Antrozoölogy, Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen op de Open Universiteit

 

 

10:15 "Dier-ondersteunde interventies: voor wie woorden niet werken?"

Prof. dr. Marie-José Enders-Slegers, Bijzonder hoogleraar in Antrozoölogy, Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen op de Open Universiteit
Wie niet horen wil moet voelen is een gezegde wat veel gebruikt wordt wanneer men gedrag wil corrigeren. Er zijn kinderen (en volwassenen) bij wie woorden niet werken en hun doel voorbijschieten, maar bij wie ‘voelen’ of te wel ‘ervaren’ een kans biedt om tot verandering van cognities, gevoelens en gedrag te komen. Dieren kunnen om verschillende redenen en manieren in dit ervaringsproces een rol spelen. De achtergronden hiervan, theoretische kaders en onderzoeksresultaten zullen in deze presentatie worden gepresenteerd.

 

 

10:45 Het paard als werkzame factor

Paulien Rutgers, directeur van een zorgboerderij voor specialistische jeugdhulpverlening, A.A.I. centrum De Klimop
In het werkveld van jeugd- en opvoedhulp zijn verschillende onderzoeksresultaten bekend die, hoewel (nog) niet evidence based, aantonen dat de inzet van paarden werkt. In deze lezing gaat Paulien Rutgers, auteur van ‘Help, mijn juf is een paard’, in op een aantal van deze onderzoeksresultaten. Uitgangspunt is dat de inzet van paarden geen methode op zich is maar een werkzame factor die ondersteunend werkt bij bijvoorbeeld CGT, psycho-educatie of oplossingsgerichte gesprekstherapie. Het opdoen van praktijkrelevante kennis met de inzet van paarden kan het werken aan een doorlopende verbinding tussen onderwijs, onderzoek en professionele dienstverlening wellicht meer ten goede komen dan het streven naar evidence based onderzoeksresultaat. De onderzoeksresultaten die er zijn kunnen een verbinding en uitwisseling tot stand brengen tussen professionals uit onderwijs, jeugdzorg en (therapeutische) opvoedondersteuning.

 

 

11:15 Pauze

 

 

11:45 Paard en mens verbonden

Martine Delfos, biopsycholoog, werkzaam als wetenschapper, therapeut, schrijfster en docent

Honden, paarden, ratten, cavia’s…wat maakt dat dieren en mensen zich kunnen verbinden? Ten eerste de enorme behoefte tot contact bij mensen. Wat het bij dieren is weten we niet, maar het lijkt wel hetzelfde te zijn als we aan honden, katten en paarden denken. Paarden hebben hun eigenheid. Stralen hun kracht uit, en weten ook dat ze anderen makkelijk domineren. Wat werkt eigenlijk naar je eigen taken doen, boven op een paard? Wat maakt een paard anders dan mensen? Paarden lijken meer natuurlijk, zonder vooroordelen aan te kunnen voelen wat hun berijders voelen. Stress voelen ze naadloos aan. En het is stress dat bij de mens in de weg staat waar hij of zij anders wel toe in staat zou zijn. Paarden stoppen, vaak letterlijk bij stress en wachten geduldig tot je zover bent. En de mens voelt zich sterk als hij een paard domineert, omdat die zo sterk en groot is. Je kunt dus alleen iets in samenwerking en in contact bereiken met een paard. Twee belangrijke voorwaarden om jezelf te overstijgen als je in de knoop zit.

 

 

12:45 Lunch

 

13:45 Deelsessieronde

 

14:45 Pauze

 

15:15 De arbeidsvoorwaarden voor het paard.

Marion van de Klundert, directeur bij De Paardenbasis, trainingscentrum voor mens en paard.
Wat heeft een paard nodig om zijn werk als ‘juf’ goed te kunnen uitvoeren? En hoe kan je het paard trainen om hem fysiek en mentaal in balans te houden? Op deze en meer vragen vinden we een antwoord tijdens deze presentatie. Wat de training betreft gaat het voor een groot deel over communicatie. Dat is een essentieel onderdeel van het wederzijdse begrip tussen mens en paard. Een taal die voor beiden begrijpelijk is, is lichaamstaal. Lichaamstaal is een universele taal die met houding, uitdrukking, uitstraling, beweging, positie en impact te maken heeft en die in belangrijke mate boodschappen kan overbrengen zonder ook maar een woord te hoeven spreken. Het op juiste wijze communiceren leidt tot wederzijds begrip, dat weer de kiem vormt van een band van vriendschap en vertrouwen. En met dit vertrouwen kan de inzet van paarden de executieve functies bij kwetsbare kinderen versterken.

 

 

15:45 De kracht van de ervaring


Ervaringsleren als activerende werkwijze in opvoeding, onderwijs en zorg

Theo Ruikes (drs. T.J.M. Ruikes), manager Tragelzorg, auteur diverse publicaties over Ervaringsleren en hiervoor vele jaren werkzaam in de jeugdzorg. 
Ervaringsleren is een krachtige aanpak om jongeren en gezinnen te laten ontdekken waar hun krachten en talenten liggen. De werkwijze gaat uit van de verschillende ontwikkelingsdomeinen van de jeugdigen en richt zich op vaardigheden zodat jeugdigen met ondersteuning van het gezin op een positieve wijze kunnen participeren aan de samenleving. Door de intensieve ervaringen die jeugdigen en gezinnen gezamenlijk opdoen in een lerende omgeving wordt de ontwikkeling geactiveerd en krijgen interacties in en buiten het gezin (weer) een positief verloop. In deze bijdrage komen de visie en de theoretische onderbouwing aan de orde, met een continue link naar de praktijk in opvoeding, onderwijs en zorg.

 

 

16:15 Borrel