Contact|

Ervaringsleren
met paarden

Deelsessies

23 NOV 2017 | BUSSUM

Tijdens dit congres bezoekt u in één ronde een deelsessie. Bij uw aanmelding kunt u een eerste voorkeur en een reservekeuze opgeven. U heeft keuze uit vijf verschillende deelsessies. Alle deelsessies duren 60 minuten.

 

Deelsessie 1. Recon op Maat (RoM) – methodiek omtrent thuiszitters
MA Thomas van der Vliet, RoM coördinator, OLS De Recon
Drs. Ellen Assenberg, orthopedagoge OLS De Recon

Werkvorm: lezing/best practice
Inhoud: Tijdens deze deelsessie delen Thomas van der Vliet en Ellen Assenberg de methodiek die zij ontwikkeld hebben om thuiszitters met een psychosomatische achtergrond weer in het schoolritme te krijgen. De methodiek wordt omschreven en met behulp van casussen concreet gemaakt. Ook wordt het belang van een goede ketensamenwerking besproken en is er ruimte om eigen casuïstiek te bespreken.

Deelsessie 2. Onverklaarde lichamelijke klachten verklaard?
Ingeborg Visser, gz-psycholoog i.o. tot klinisch psycholoog/psychotherapeut, gedragstherapeut. Werkzaam als expertiseleider bij het Centrum voor Lichamelijk Onverklaarde Klachten (CLOK) van de Bascule.
Werkvorm: Presentatie
Inhoud: Wanneer jongeren last hebben van lichamelijke klachten die langdurig aanhouden en er geen medische diagnose gesteld kan worden, wordt gesproken over somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Maar wat is SOLK en hoe vaak komt dit voor bij jongeren? Welke factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan en voortduren van SOLK? In deze presentatie wordt nader ingegaan op deze vragen en wordt er een verklaring gegeven voor SOLK vanuit het biopsychosociaal model.

Deelsessie 3. “Gezocht: Sociaal Pedagogisch Hulpverlener met specialisatie paard”
De do’s en dont’s voor de professional die met paarden werkt in de hulpverlening
JCA Welten-Habets, Master Ecologische Pedagogiek en Equitherapeut, Directeur/ eigenaar D’n Hoef BV: Een pedagogisch Centrum voor jeugd met ernstige gedragsproblemen waar onderwijs en zorg in 1 arrangement wordt aangeboden en paarden de (uitvals)basis vormen.
Werkvorm: Casusbehandeling
Inhoud: Tijdens deze deelsessie wordt ingegaan op de functie-eisen voor een hulpverlener die paarden inzet om ontwikkeling bij kinderen te bevorderen. Aan de orde komen: Definities van pedagogiek met paarden, het belang van kennis van methodieken, paardenkennis, werkzaamheden binnen werken met paarden, gedrag mens en paard, reflecteren en presenteren, ethiek en intervisie.
We gaan uit van een sollicitatiebrief van een sociaal pedagogisch hulpverlener die verstand van jeugd en paarden heeft. We leggen deze brief naast een bestaand functieprofiel en gaan in groepjes bekijken wat er allemaal van een professional die met jeugd en paarden werkt gevraagd wordt.
Hierbij denken we aan wet- en regelgeving, ethiek, veiligheid en stakeholders. Vervolgens wordt plenair uitgewisseld hoe een ieder invulling geeft aan deze principes en hoe een functieprofiel het

 

Deelsessie 4: Schoolverzuim, altijd een signaal van onderliggende problematiek!
Een gezamenlijke verantwoording van ouders, school en gemeente.
Ineke Kroese, Docent gezondheidszorg en Welzijn, HBO  en Master Social work, Beeldcommunicatie therapeut, Systemische ouder en kind coach,  KNHS instructeur Basissport + Instructeur Paardrijden Gehandicapten.
Yma van den Driest, RMC Trajectbegeleider Gemeente De Fryske Marren, Littenseradiel en Sudwest-Fryslân.
 
Werkvorm: Presentatie
Inhoud: Wanneer kinderen niet naar school gaan is er sprake van schoolverzuim. En ondanks het Passend Onderwijs in Nederland zijn er helaas (te)veel ‘thuiszitters. Kan het therapeutisch werken met paarden een bijdrage leveren om schoolverzuim te verminderen?

De oorzaak van niet naar school gaan is bijna altijd een combinatie is van zowel van onderwijs- en jeugdhulpproblematiek en kent dus vele oorzaken. Het oplossen hiervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, school, Samenwerkingsverband en gemeente. 
Tijdens deze presentatie krijgt u inzicht in: schoolverzuimcijfers op basis- en voortgezet onderwijs, in ‘geoorloofd en ongeoorloofd verzuim’, schoolverzuim door slechte executieve functies, het uit contact raken van kinderen doordat het schoolprogramma onvoldoende aansluit bij de (on)mogelijkheden van het kind, hoe scholen moeten handelen bij schoolverzuim, wat gemeenten doen bij de aanpak van schoolverzuim en ‘thuiszitters’ en op welke wijze ouders, scholen en  therapeuten die het middel paard inzetten, samen kunnen werken om een positieve bijdrage te leveren in de aanpak van schoolverzuim.

Deelsessie 5: Grip op Executieve functies bij kinderen en jongeren
Dr. Mevr. Mariët van der Molen, ontwikkelingspsycholoog, wetenschappelijk onderzoeker en docent.
Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht) 
Inhoud: In deze lezing zal aan de hand van casuïstiek en voorbeelden uit de praktijk het belang van executieve functies besproken worden. Verschillende vragen zullen beantwoord worden, zoals: Wat zijn executieve functies, en welke rol spelen ze bij het ontstaan van problemen? Welke executieve functies zijn er, en wat wordt er precies onder verstaan? De deelnemers zullen ook (flink) hun eigen executieve functies gebruiken bij deze lezing en een paar oefeningen doen om het nut van de eigen executieve functies te ervaren.